Noregs Mållag 11. AUGUST 2020

Framside Reiseruta Blogg For lokallaga For pressa Kontakt Språkåret 2013

Ta kontakt

"

Vi har ei eiga e-postadresse som heiter stafetten@nm.no Denne vert lesen kvar dag og her kan du ta kontakt om alle slags spørsmål om stafetten. Eller så kan du ta direkte kontakt med dei tilsette.

Hege Lothe har ansvar for å få sett saman eit reisekorps som saman med dei tilsette vil reisa med bilen til alle stoggestadene. Ho arbeider også medå få lagt informasjon på nettsidene, blogg, sosiale medium og med presseomtale om Nynorskstafetten.
Tlf 578 65 360
hege.lothe@nm.no

Marianne Granheim Trøyflat har ansvaret for å syta for å setja opp all praktisk informasjon som kjem inn frå lokalt hald om stafetten.
Tlf 23 00 29 30
stafetten@nm.no

Kjartan Helleve utformar logoar og materiell.
Tlf 23 00 29 32
kjartan.helleve@nm.no

Gro Morken Endresen er dagleg leiar og har ansvar for at alt går til saman til slutt.
Tlf 23 00 29 37
gro.morken@nm.no

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS