Noregs Mållag 3. JUNI 2020

Framside Reiseruta Blogg For lokallaga For pressa Kontakt Språkåret 2013

For pressa

"

Kva er Nynorskstafetten?
2013 er eit nasjonalt språkår. Noregs Mållag ynskjer at Språkåret skal bli ei politisk markering for nynorsken, og trur at dette året vil vere med på å gje eit godt inntrykk av kor viktig språket vårt er for folk. Noregs Mållag sitt bidrag er ein nynorskstafett gjennom heile Noreg. Vi leiger ein bil som køyrer i fotspora til Ivar Aasen. Det er lokallaga som lager opplegget på dei ulike stoppestadane. Fram til 19. oktober har bilen hatt over140 stogg og vitja svært mange lokallag. Gjennom turen vil vi invitere til ordskifte om kva slags språkpolitikk nynorsken og resten av språkmangfaldet i Noreg treng.

Pressekontakt
Hege Lothe, informasjonskonsulent
hege.lothe@nm.no
Telefon 578 65 360 / 926 48 348

Kjartan Helleve, informasjonskonsulent
kjartan.helleve@nm.no
Telefon 23 00 29 32 / 94 39 79 98

Her finn du kontaktinformasjon til styret og andre tilsette i Mållaget.

Det er også mogleg å ta kontakt direkte med det enkelte lokallaget. Sjå lagsoversynet vårt.

Logo
Denne logoen kan brukast i pressa, og alle andre som har ein aktivitet i samband med Nynorskstafetten ta i bruk. Dersom du er noko du lurer på knytt til bruk av logoen, ta kontakt med Kjartan Helleve (sjå kontaktinformasjon over).

Klikk på logoen for original storleik, høgreklikk og lagre.


Mindre utgåve til bruk på internett

Avlang

Bilete
Desse bileta kan nyttast fritt.
Klikk på bileta for original storleik, høgreklikk og lagre.© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS