Noregs Mållag 3. JUNI 2020

Framside Reiseruta Blogg For lokallaga For pressa Kontakt Språkåret 2013

140 stogg - 12 000 kilometer

I 2013 er det 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Dette vert feira med eit Språkår. Vårt bidrag er ein nynorskstafett gjennom heile Noreg. Noregs Mållag vil køyra i fotspora til Ivar Aasen. Stafetten skal rulla heilt fram til 19. oktober i Bygland på Agder. Då har bilen hatt 143 stogg og vitja svært mange lokallag.

Les meirFølg bloggen om Nynorskstafetten

Det er laga ein eigen blogg som heiter Nynorskstafetten. Den vil bli oppdatert dagleg frå starten måndag 28. januar. Følg Nynorskstafetten dag for dag.Vil du vere med?

Det er ei omfattande reiserute med svært mange stogg gjennom heile våren og hausten. Vi vil gjerne ha to i bilen gjennom heile Nynorskstafetten. Vil du vere ein del av reisekorpset? Meld i frå til oss.
© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS